Konsultacje "Kompas Kariery"

Kompas Kariery Crown (Career Direct ®) to:Kompas Kariery

świetny sposób na poznanie siebie - Twojej osobowości i talentów pod kątem scieżki edukacyjnej, pracy zawodowej i innych aktywności, a także sposobu funkcjonowania w życiu.

Narzędzie to pozwala w szybki sposób zdiagnozować Twoje predyspozycje zawodowe, określić optymalny dla Ciebie profil zawodowy i/lub kierunek nauki.

Badane są cztery obszary: osobowość, zainteresowania, umiejętności oraz wartości.

Kompas Kariery Crown składa się z:

 • kwestionariusza wypełnianego on-line
 • ok. 30 - stronicowego raportu o Tobie z wykresami (w formie papierowej i elektronicznej)
 • ok. 2,5 - godzinnej konsultacji (w gabinecie lub on-line - Skype, Zoom), której efektem są konkretne rekomendacje co do Twoich wyborów zawodowych i/lub edukacyjnych
 • dodatkowego materiału "Lista zawodów i plan działania" 

Po co powstał Kompas Kariery Crown?

Pracy zawodowej poświęcamy w dorosłym życiu połowę naszego czasu. Dlatego decyzję o niej warto podjąć świadomie. Skutkiem nietrafionych decyzji dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej lub ścieżki kariery jest brak motywacji do nauki, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, czy nawet syndrom wypalenia zawodowego.

Kompas Kariery opiera się na założeniu, że najlepsza dla Ciebie praca powinna:

 • pasować do osobowości
 • być zgodna z zainteresowaniami
 • wykorzystywać zdolności i umiejętności
 • pomagać w realizacji wartości - tego, co dla Ciebie jest ważne, w tym aspiracji finansowych

Kto warto, aby skorzystał z Kompasu Kariery Crown?

Osoby, które:

 • stoją przed wyborem szkoły, studiów, specjalizacji (uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół średnich, studenci)
 • chcą lepiej poznać siebie - swoje predyspozycje i możliwości
 • chcą pracować i chcą poznać, w jakiej pracy najlepiej się sprawdzą (osoby niepracujące)
 • mają pracę, ale czują, że nie są na swoim miejscu i chcą coś zmienić (osoby pracujące)
 • mają pracę i zaproponowano im awans lub przejście na inne stanowisko, więc potrzebują zbadać, czy będzie to właściwa droga lub co potrzebują jeszcze rozwinąć
 • planują rozpocząć własną działalność gospodarczą i chcą upewnić się, czy się do tego nadają oraz w ramach, których aktywności potrzebują współpracy z innymi.

Jakie korzyści daje Kompas Kariery Crown?

 • poznanie siebie i odkrycie swojego osobistego potencjału - swoich osobowościowych mocnych stron i ograniczeń, z uwględnieniem zainteresowań, umiejętności oraz wartości
 • konkretną wiedzę w postaci ponad 30-stronicowego raportu opisującego profil zawodowy
 • obiektywne spojrzenie na plany edukacyjne lub zawodowe
 • praktyczne wnioski dla ścieżki edukacji i kariery, większą pewność, że wybrana ścieżka jest tą, która do nas pasuje
 • jest to jednorazowa inwestycja w siebie, z której wyników korzystasz przez całe życie 
 • lub świetny prezent, który będzie długo służył obdarowanemu przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.

Ile kosztuje raport z konsultacją Kompas Kariery Crown (Career Direct ®)?

 • 490 zł - raport i konsultacja edukacyjna (dla uczniów i studentów oraz osób niepracujących)
 • 650 zł - raport i konsultacja zawodowa (dla osób pracujących)

W cenie otrzymujesz: indywidualny klucz dostępu do narzędzia badawczego Career Direct ® (on-line), 2,5 godziny konsultacji, raport z wynikami, materiał dodatkowy "Plan działania i lista zawodów", nieograniczony czasowo dostęp do zasobów Career Direct ®.

Kwestionariusz wypełnia się on-line po wprowadzeniu przekazanego wcześniej kodu. Na wypełnienie kwestionariusza potrzebujesz około 1,5 - 2 h.

Oto przykładowe raporty Kompas Kariery Crown (Career Direct ®)

(Raporty te są prezentacją wyników, zaś podczas konsultacji są ponadto omawiane konkretne rekomendacje, jakie wynikają z analizy tych wyników, po zweryfikowaniu i uzupełnieniu ich podczas wywiadu bezpośredniego.)

(kliknij):