Kwalifikacje

Magdalena ZielińskaMagdalena Zielińska – trener umiejętności psychospołecznych, life coach, coach kariery zawodowej, konsultant zawodowy i edukacyjny, coach biznesu, mediator.

W obszarze coachingu:

  • absolwentka Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz w Laboratorium Psychoedukacji, absolwentka Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET, magister pedagogiki społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwentka dwóch obrotów warsztatów "Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia", certyfikowana prowadząca te warsztaty (certyfikat nr 0021) jako członek Zespołu Prowadzących warsztaty „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia" im. ks. Jana Pałygi w Polsce - tutaj.

W obszarze rozwoju zawodowego oraz konsultacji edukacyjnych i zawodowych:

  • absolwentka studiów podyplomowych "Job-coaching - doradztwo zawodowe i coaching kariery" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, certyfikowany konsultant Career Direct ® (polska nazwa: Kompas Kariery Crown), uczestnik półrocznego projektu firmy rekruterskiej Grupa HRC SA z zakresu procesów i narzędzi rekrutacyjnych oraz assessmentowych.

W obszarze edukacji:

  • w latach 1998 – 2004 pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – szkolenia dla kadr kierowniczych oświaty, edukator oświaty samorządowej, współautorstwo poradnika „Autoewaluacja w szkole” (CODN 2002), kwalifikacje MENiS w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

W obszarze wspierania biznesu:

  • absolwentka studiów Executive MBA (Master of Business Administration) w Akademii Leona Koźmińskiego, na przełomie lat 2009-2010 pracownik Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), od 2010 roku konsultant ds. funduszy unijnych, od 2014 roku właściciel własnej firmy.

 

LogoOsobaCzlonkowska m