Kwalifikacje

Magdalena ZielińskaMagdalena Zielińska – trener umiejętności psychospołecznych, life coach, coach kariery zawodowej, konsultant zawodowy i edukacyjny, coach biznesu, mediator.

W obszarze coachingu:

  • absolwentka Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz w Laboratorium Psychoedukacji, absolwentka Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET, magister pedagogiki społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwentka 2 obrotów warsztatów "Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia", certyfikowana (certyfikat nr 0021) prowadząca te warsztaty oraz członek Zespołu "Skaryszewska".

W obszarze rozwoju zawodowego:

  • absolwentka studiów podyplomowych "Job-coaching - doradztwo zawodowe i coaching kariery" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, certyfikowany konsultant Career Direct ® (polska nazwa: Kompas Kariery Crown), uczestnik półrocznego projektu firmy rekruterskiej Grupa HRC SA z zakresu procesów i narzędzi rekrutacyjnych oraz assessmentowych.

W obszarze edukacji:

  • w latach 1998 – 2004 pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – szkolenia dla kadr kierowniczych oświaty, edukator oświaty samorządowej, współautorstwo poradnika „Autoewaluacja w szkole” (CODN 2002), kwalifikacje MENiS w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

W obszarze wspierania biznesu:

  • absolwentka studiów Executive MBA (Master of Business Administration) w Akademii Leona Koźmińskiego, na przełomie lat 2009-2010 pracownik Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), od 2010 roku konsultant ds. funduszy unijnych, od 2014 roku właściciel własnej firmy.

 

LogoOsobaCzlonkowska m