Coaching to:

foto las

Metoda wspierania rozwoju osoby poprzez wspieranie jej potencjału i towarzyszenie jej w podejmowaniu oraz realizacji celów przy pomocy posiadanych przez nią talentów i zasobów.

Coach zadając pytania i stosując dobrane narzędzia pomaga konstruktywnie spojrzeć na problem oraz wspiera wypracowywanie skutecznych, dopasowanych do potrzeb strategii działania. Coaching sprzyja wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które już posiadasz, a które z jakichś przyczyn nie są od razu dla Ciebie łatwo dostępne. Proces ten służy podniesieniu jakości życia oraz osiąganej z niego satysfakcji.

Wybierając coaching ruszasz w inspirującą drogę po zmianę.
Ciekawe, co zdecydujesz się zmienić?

W efekcie coachingu:

 • ustalasz własne cele
 • znajdujesz nowe rozwiązania
 • podejmujesz trafniejsze decyzje
 • usprawniasz swoje działania
 • pełniej korzystasz ze swoich naturalnych umiejętności
 • poznajesz oraz bardziej akceptujesz siebie i innych.

Sesja:

 • trwa od 1 h do 1,5 godziny zegarowej
 • odbywa się przeciętnie w odstępie 1-3 tygodni a cały proces trwa od 5 do 15 sesji (zależnie od Twoich potrzeb)
 • ma miejsce w gabinecie (Warszawa Mokotów, Warszawa Centrum lub Zalesie Górne – możliwa sesja też w plenerze) lub poprzez Skype
 • może być odbywana indywidualnie lub grupowo (trwa wtedy 2 h)
 • jest prowadzona według standardów określonych przez Izbę Coachingu:

Kodeks Etyczny Coacha

Geneza i definicja coachingu